Com millorar la redacció de projectes?

Unitats didàctiques per a la millora de la redacció dels projectes de l'entitat:

  1. Un possible guió
  2. Com formular objectius
  3. Marc de referència
  4. Metodologia
  5. Activitats i calendaris
  6. Avaluació dels projectes
  7. Descripció general i justificació dels projectes
  8. La captació de fons públics
  9. Aplicacions de suport per a la gestió de projectes [nou!]